Ostrava Fashion Weekend

Modelki : Kathrin, Sara, Nikola, Ola, Anastasia, Paulina i Natalia